Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma RĪĢIS uz laiku ir slēgta, jo šobrīd veicam sistēmas uzlabojumus!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Zemāk skatiet vietnes, kurās Jūs šobrīd varētu meklēt un atrast Jums nepieciešamo ģeotelpisko informāciju:

  1. Rīgas teritorijas plānojumu ar tā pielikumiem var apskatīt divās vietnēs:
  2. Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas (spēkā esošās) var:
  3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju var apskatīt Valsts zemes dienesta portālā www.kadastrs.lv, kurā ir redzamas nekustamā īpašuma robežas, ortofoto karte un var meklēt pēc zemes vienības:
  4. Citas kartes ar dažādiem mērogiem un dažādu gadu ortofoto kartes par visu Latviju var aplūkot Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras Karšu pārlūkā.

Papildu jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, rakstot uz e-pasta adresi geo@riga.lv.